Grafik Tasarımı ve Uzmanlığı

Elif Yağmur

Öncelikle grafik tasarımın genel bir tanımından başlayalım.

Grafik tasarımı/Graphic Design:

Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın asıl amacı, bir ürünü-hizmeti hedeflenen kitleye ulaştırmaktır. Bu amacı doğrultusunda birçok görsel elemandan yararlanır. İletmeyi amaçladığı metni göze hoş gelebilen, dikkat çekici bir şekilde düzenler. Animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak şekilde uygulanabilir. Kısaca iletilmek istenen mesajı görsel yollarla iletmeyi amaçlar. Reklam, basın ilanlar, kitap, dergi gibi tasarımları görsellikle birleştirerek hedef kitleye ulaştırır.

Biz fazla farkında olmasak da grafik tasarımı aslında hayatımızın büyük bir bölümünde bizimle birlikte. Televizyonda veya internette karşılaştığımız marka logolarında, aldığımız herhangi bir ürünün tasarımında, büyük sokak afişlerinde vs. her yerde.  Ve hiç eskimeden popülerliğini sürdürmekte. Tüm bunları düşündüğümüzde de grafik tasarımını, insanlara bir mesajı iletmenin veya hizmeti tanıtmanın en güzel ve en akılda kalıcı yolu şeklinde yorumlayabiliriz.

Önceden daha ilkel yollarla amacını gerçekleştiren grafik tasarımı teknolojinin gelişmesiyle birlikte kendisi de daha fazla gelişmiş, kullanılabilirliğini artırmış ve daha yaygın hale gelmiştir. Yani el çizimlerinden bilgisayar programlarının çizimlerine geçilmiştir diyebiliriz. Günümüzde de grafik tasarımı büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığıyla yapılmaktadır.

Peki bu grafik tasarımı sürecini gerçekleştiren grafik tasarım uzmanları kimlerdir, bu süreci nasıl uygularlar?

Grafik tasarım uzmanı genel bir bakışla reklam yoluyla veya kitap-dergi gibi elemanlar ile ya da internet aracılığıyla yayımlanacak olan ürünün tasarım sürecinden sorumludur. Hazırlanacak olan ürünün tasarımından yayım aşamasına kadar olan uzun süreci kontrol eder ve sonuçlandırır. Amaçları, ellerindeki birçok görsel elemanı sanatsal ölçütler içinde kullanarak insanlarla iletişime geçmektir. Tabi ki bu sürecin de belirli birkaç aşaması bulunmaktadır.

Tasarımcı öncelikle tasarım yapacağı konu hakkında detaylı bir bilgi edinir ve ihtiyaca göre hareket edilmesi için müşterilerle görüşmeler yapar. Konu üzerinde tek başına çalışılabileceği gibi ekip olarak da çalışabilir ve uygun bir ana tema bulunur. Son olarak da ana temanın ihtiyacı olan kavramlara uygun olarak görsel düzenlemeler tasarlanır. (bu görsel düzenlemeler ihtiyaç duyulan materyallerin toplanması şekilde olabilir)

Ancak bu uzun süreç içerisinde tasarımcıya bazı kısıtlamalar getirebilir. Tasarımcının hayal gücü ne kadar büyük olursa ve yapmak istedikleri ne kadar çok olursa olsun kendisine getirilebilecek bazı kısıtlamalarla yapmak isteyeceği her şeyi gerçekleştiremeyebilir. Çünkü işi yaptırmak isteyen asıl kişi tasarımcı değildir, tasarımcının fikirleri dışında farklı yorumlar getirilebilir.

Bu olumsuz olasılığı bir kenara bırakacak olursak biraz da iyi grafik tasarımcısında olması gereken özelliklerden bahsedelim.

Grafik tasarımcısı uzun ve zorlu bir süreçten sorumlu olduğu için kendisinde taşıması gereken bazı özellikler vardır. Öncelikle üzerinde durduğu her süreç-iş hakkında detaylı bilgilere sahip olmalıdır. Grafik tasarımı göze hitap ettiği için sanatsal yönü biraz daha ağır basan bir alandır bu yüzden tasarımcının renk ve şekillerle de arasının iyi olması gerekir. Renklerin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler veya hangi şekil-renk uyumunun daha kalıcı ve dikkat çekici olabileceği gibi ayrıntıları düşünebilmelidir. Sanatsal, sosyal ve psikolojik alanlarla ilgili olmalı, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden kişiler olmalıdır. Kendini sürekli yenileyen ve teknolojik yeniliklere ayak uyduran bir tasarımcı mesleğini oldukça iyi bir şekilde icra edebilir. Tasarımcının çevresi belirli bir alanla kısıtlı olmamalıdır. Çünkü her an, her yerde olan yeniliklerden haberdar olmalıdır. Ve bunu da günümüzde internet sayesinde başarabilir. Gelişen teknoloji ve internetle çevresi kısıtlı bir alan değil tam aksine tüm dünyadır. Bu avantaj tasarımcıya sürekli gözlemleme ve yorumlama olanağı tanır. Ve son olarak, tasarlanması hedeflenen tüm bu işler-ürünler insanlar için yapıldığından tasarımcı, insan psikolojisini iyi bilmeli ve popüler kültürü iyi analiz edebilmelidir.

 

ELİF YAĞMUR

 

Yorum Bırakın