Sistem Analisti Kimdir, Ne İş Yapar?

Elif Yağmur

Merhaba arkadaşlar, başlıktan da anlaşıldığı üzere sizlere sistem analistleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle sistem analistinin ne olduğuna bakalım.

Sistem analisti, geliştirilen sistemi küçük değişiklikler sonrasında etkin hale getiren ya da sistemi tamamen yeniden planlayıp, analiz edilmesiyle ilgilenen kişidir. Bu tanımdan yola çıkarsak aslında sistem analistlerinin büyük sorumluluk sahibi kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki tanımı bu kadar sınırlı bırakamayız. Bir sistem analistinde olması gerek özelliklerden ve sistem analistinin temel görevlerinden bahsedelim.

Bir sistem sorunlar ve gereksinimler sonucunda ortaya çıkar. Bu durumda sistem analisti, gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebilecek sistemi tasarlayabilmelidir. Sistem analistleri, sistem üzerinde yapılan değişiklerin sisteme olan etkilerini inceler, raporlar halinde sunar. Olumsuz etkilere karşı en iyi düzeyde fayda sağlayacak alternatifler geliştirir. Bu doğrultuda sistem analisti kendine özgü ve yenilikçi düşünceye sahip olmalıdır. Bu özellik, sistem analistinin birçok faydalı ve yeni fikri ortaya çıkarmasını sağlar. Analiz sürecinde sistem öncelikle bir bütün olarak ele alınıp daha sonra parçalar halinde detaya inilir yani aslında derinlere indikçe iş biraz daha karmaşıklaşabilir. Bir süre sonra ayrıntılar artabilir ve her ayrıntının çözümlenmesi gerekir. Bu göründüğünden çok daha zor bir iş olabilir çünkü ayrıntıların çözümlenmesiyle uğraşırken aynı zamanda bütünü de korumak zorundasınız ve buna bir de insanlarla olan etkileşimler ve çokça dış etken eklenir. Bu yüzden sistem analisti tüm bunları aynı anda dikkate alabilmeli, sistematik bir şekilde problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır. İnsanlarla etkileşim ve dış etkenler için ise; bir analistin davranış özelliklerinin iyi olması gerekir. İnsanlarla etkileşim konusunda sorun yaşamamalı herhangi bir problemi kısa sürede kavrayıp en uygun çözümü bulabilmelidir. Analiz sürecinde her an yeni bir sorun, ufak da olsa bir problem çıkabileceği unutulmamalıdır bu yüzden sistem analisti her türlü soruna karşı hazırlıklı olmalı ve bunlara en iyi çözümü sağlamak istiyorsa sürekli araştırma içerisinde olup yeni çözüm yöntemleri öğrenmeye devam etmelidir. Tabi ki sistem analistini sadece çözüm üretmeye odaklanmış bir robot gibi düşünemeyiz, görevini sınırlandıramayız. Bir analist aynı zamanda gerekli gördüğü yerlerde cesaretli olup inisiyatif alabilmeli ve karar verebilmelidir. Ne zaman, nerede, hangi konuda -ciddi veya değil- bir karar vermesi gerektiğini bilemez bu yüzden her an hazırlıklı olmalıdır.

Teknik bilgilere sahip olmayan bir analist, sadece kavramsal yetenekleri ile %100 verim sağlayamaz. Bu yüzden tüm bunları yapabilmek için belirli iş bilgilerine sahip olması gerekir. Bu bilgileri temel işletmecilik bilgisi ve sektör bilgisi olarak ayırabiliriz. Temel işletmecilik bilgisi içerisine aslında tüm sektörlerde ortak olan muhasebe, işletme, finans, insan kaynakları vs. gibi bilgileri ekleyebiliriz. Bir analist işletmecilik bilgisi altında bu dallar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sektör bilgisi de analist için temel gereksinimlerden birisidir. Sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Sektörün liderlerinin kimler olduğu, daha çok hangi alanlarda ne tür ihtiyaçlarının olduğunu belirlemesi, analiste bir bakış açısı kazandırır. Bu sayede sektör için en uygun yazılımı-analizi geliştirebilir.

Analistler iş sırasında birçok insanla karşılaşır. Bu durum beraberinde istenmeyen birtakım problemler getirebilir. Bu problemlerin yaşanmaması için insan ilişkilerinin iyi olması gerekir. Aslında dikkatli olunması gereken ilk nokta iyi bir dinleyici olmasıdır. Karşısındaki insanı konsantre bir şekilde çok iyi dinleyebilmeli, insanları iyi anlayabilmeli, onlara kısa yoldan en net çözümleri sunabilmelidir. İyi bir iletişim her zaman iyi sonuçlar getirir.

Bu iletişimi sadece sözlü olarak sınırlamamak gerekir. Her ne kadar yazılı iletişim sözlü iletişim kadar başarılı olunmayan bir konu olsa da, analistten sözlü iletişimde olduğu kadar başarı beklenir. Bu başarı için yazı yazmaktan kaçınmamalı, sürekli yazabilmeli, kendini yazı ile ifade etme konusunda ilerlemelidir.

Sistem analisti birçok alanda uzman olmalı en azından yeterli bilgilere sahip olmalıdır. Bunlara:

-yazılım uygulamalarına hakim olmalı,

-takım çalışmasında kendisinde beklenen verimi sağlayabilmeli,

-basitleştirici ve uzlaştırıcı olmalı,

-gerektiğinde işi en başından net bir şekilde öğretebilmeli

gibi detayları da ekleyebiliriz. Ve aynı zamanda bir analist tüm bunlar için sürekli yenilik içerisinde koşturmalı, kendini geliştirme sürecine asla sonra vermemelidir.

Genel olarak iyi bir analistin sahip olması gereken özellikleri bu şekilde özetleyebiliriz. Asıl önemli olan nokta ise, başarı için teknik bilgi ve kavramsal yeteneğin her zaman beraber bulunması gerektiğidir. Teknik bilgi olmadan kavramsal yeteneğinizi yeteri kadar kullanamazsınız aynı şekilde teknik bilgiye sahip olup kavramsal yeteneğinizin olmaması sizi iyi bir analist yapmaz. Her ikisine de yeteri kadar sahip olmalısınız ve bunun olabilmesi için çokça tekrarlanan o sona geliyoruz: “sürekli araştırma ve kendini geliştirme”.

 

Yorum Bırakın