Sistem Analizi Nedir ?

Elif Yağmur

Sistem analizi nedir?

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere kısaca sistem analizinin ne olduğu ve sistem analizi hakkında biraz fikir sahibi olabileceğimizi umduğum basit tanımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sistemin kısa birkaç tanımını inceleyelim. Sistemi, birbirleri ile etkileşim halinde bulunan birden çok elemanın oluşturduğu topluluk olarak tanımlayabiliriz. Bir bütünü sistem olarak tanımlayabilmemiz için bütün, içerisinde birden fazla eleman barındırmalı ve elemanlar arasında belirli etkileşimlerin olması gerekir. Aynı zamanda bu elemanlar daima bütünlük içinde çalışmalıdır. Ve tüm bu şartların sağlandığı bütünün belirli bir amacı olmalı. Sitemleri birçok şekilde sınıflandırabiliriz. Örnek verecek olursak açık sistem-kapalı sistem, statik sistem-dinamik sistem vs.

Sistem analizi ise bilişim sisteminde var olan verilerin hangi kullanıcılar tarafından nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen, sistem için gerekli olan girdilerin mantığını, işleme dönüşme sürecini inceleyen ve sonuçta bir sistem meydana getiren bir ilgi alanıdır. Bütün bilişim sistemleri belirli bir döngüden geçerek sonuca ulaşmaktadır. Buna dahil edebileceğimiz sistem analizi de 5 farklı döngüden geçmektedir.

Bu döngüler:

-Sistemin Planlanması,

-Sistemin Analizi,

-Sistem Tasarımı,

-Sistemin Uygulanması ve

-Sistemin Geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir.

Bu aşamalar genel olarak birbiriyle iç içe devam eder yani çoğu zaman kesin çizgilerle ayrım yapılmaz. Bu ayrımın yapılmaması sitem geliştirme sürecinde sisteme esneklik kazandırmakta ve sistemin kullanım koşullarına uyumunu artırmaktadır. Sistemler bu yaşam döngüleri sonucunda sistemin kapasite eksikliği-yetersizliği, teknolojik açıdan eskime gibi bazı olumsuz sayılabilecek durumlarla karşılaşıp kullanımdan kaldırılmakta ve yerine daha gelişmiş sistemler gelmektedir.

Sistem analizinde bir model oluşturmak için prototip-maket ve veri akış diyagramlarından yararlanılır.

Veri akış diyagramları sayesinde sistemin ana-ara birimleri, kısıtlamalar ve kabuller belirlenip sistemin özellikleri genel olarak ortaya konulur. Ayrıca sistemi modellemeye yardımcı olacak bir prototipten yararlanılabilir.

Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi de sistem analizinde önemli bir adımdır. Bu sayede sistemin kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesi sağlanır.

Daha sonra bu gereksinimler sistem analisti ve sistemi kullanacak olan kişi ile gözden geçirilir, ardından sistem ile ilgi yapılacak şeylerin detaylı olarak hazırlanması için “sistem geliştirme planı” oluşturulur.

Bir sistem analizi sürecinde oluşturulan modeller;

-kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilir nitelikte olmalı,

-sistem tasarımının nasıl oluşturulabileceğine dair bir temel oluşturabilmeli ve süreç sonunda sistemin ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı veya hangi ölçüde karşıladığına dair kriterleri belirleyebilmelidir.

Şimdi biraz daha ayrıntıya inecek olursak sistem tasarımını iki farklı şekilde gruplandırabiliriz.

Ön tasarım ve ayrıntılı tasarım.

Ön tasarım basit ve ayrıntı içermeyen adımdır. Veriler rapor halinde sunulur ve bu adımda sistemin amacına nasıl ulaştırılabileceği hakkında geliştirmeler yapılır. Sistemin fonksiyonları tanımlanır, kısıtlamalar belirlenir. Süreç sonunda ön tasarım kabul edilir veya düzeltilerek tekrar hazırlanır.

Ayrıntılı tasarım ise genel çerçevede hazırlanan ön tasarım ayrıntılı bir şekilde ele alınır ve alt gruplar halinde incelenir. Örneğin veri tabanları, ekran görüntüleri vs. gibi şeyler bu adımda tasarlanır.

Ön tasarım ve ayrıntılı tasarımın ardından sistem analizi sona ermiş denebilir. Çünkü süreç artık bitmiştir. Geriye sadece bir programlama dili ile sistemin kodlanacağı uygulama aşamasına gelinir. Ki uygulama aşaması da sona gelindiğini belirtir zaten, sistem analizi süreci son bulmuştur. Bundan sonrası anlaşılabilir-geliştirilmek istenen sisteme uygun bir dil ile kodlama becerisine kalmıştır.

Sizlere kısaca sistem analizini sistem kavramından yola çıkarak açıklamaya çalıştım. Elbette sistem analizi bu kadar basit ve öz değil ama ana hatlarıyla biraz bilgi sahibi olmamız gerekecek ise bu şekilde özetleyebiliriz. Daha sonra sistem analizinin mimarı olan analistleri biraz daha yakından tanımaya çalışacağız şimdilik hoşça kalın☺

 

Yorum Bırakın